τι κάνουμε

Υπηρεσίες

Projects

Clients

m2 of Energy renovation

rooftop of PV systems

KW of Heat pumps

Kriton Energy

Έργα μας

Αρχική

Kriton Energy

We engineer a greener future

Προσφέρουμε υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης, αδειοδότησης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων. Με έδρα την Αλεξανδρούπολη παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε όλη την Ελλάδα. Προσεγγίζουμε κάθε έργο ξεχωριστά με επιστημονικό και καινοτομικό τρόπο προσφέροντας σύγχρονες τεχνικές λύσεις για έξυπνα και αποδοτικά συστήματα.

περισσότερα