Φωτοβολταϊκό σε στέγη του πρώην Δ.Σ. Άνθειας Αλεξανδρούπολη [Back to Gallery]