Φωτοβολταϊκό σε δώμα στο Δ.Σ. Ν.Χιλής Αλεξανδρούπολη [Back to Gallery]