Φωτοβολταϊκό στέγης στο Β' Παιδ. Σταθμό Δ. Αλεξ/πολης - Φέρρες [Back to Gallery]