Αποτελέσματα

Έργο IDEOGRAM

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί η KRITON Energy σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ.

Π1.1. State-of-the-art γεωθερμικών συστημάτων ανοικτού κυκλώματος

Π1.2. Εγχειρίδιο νομοθεσίας

Π2.1-2.4. Μελέτη περιπτώσεων (case studies) συστημάτων γεωθερμικών αντλιών ανοικτού κυκλώματος