Συχνές ερωτήσεις

Έργο IDEOGRAM

Τι είναι η γεωθερμική αντλία θερμότητας;

Το σημαντικότερο τμήμα σε ένα σύστημα αβαθούς γεωθερμίας είναι η γεωθερμική αντλία θερμότητας. Θα μπορούσαμε να το συσχετίσουμε με τα ψυγεία ή τα κλιματιστικά που έχουμε στα σπίτια μας και αποτελείται από 4 στοιχεία: εξατμιστή, συμπιεστή, συμπυκνωτή και στοιχείο εκτόνωσης. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας (heat pump) λειτουργεί όπως οι αντλίες νερού μόνο που ανυψώνει, αντί για νερό, θερμική ενέργεια. Δηλαδή αντλεί ενέργεια από ένα χώρο (π.χ. θερμοκρασίας 4ºC) και τη μεταφέρει σε άλλο με υψηλότερη θερμοκρασία (π.χ. 35ºC). Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) δεν καίνε ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας. Καταναλώνουν ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδεται 4-5 φόρες πιο αναβαθμισμένη ως θερμική ενέργεια.

Τι είναι οι γεωεναλλάκτες ανοικτού κυκλώματος;

Τα συστήματα γήινων εναλλακτών ανοικτού κυκλώματος ενδείκνυται σε περιοχές με ρηχό βάθος υδροφόρου ορίζοντα και περιλαμβάνει δύο γεωτρήσεις, μία παραγωγική στην οποία εμβαπτίζεται η υποβρύχια αντλία και μία επανεισαγωγής με απόσταση μεταξύ τους >5m. Σε περιπτώσεις που η γειτνίαση με τη θάλασσα ή με τη λίμνη είναι τέτοια που να επιτρέπει την χρήση της, η άντληση ρευστού γίνεται με ένα απλό υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα το νερό προσάγεται και απάγεται από την αντλία θερμότητας μέσω ενός πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας που είναι είτε ανοξείδωτος είτε τιτανίου αποσυναρμολογούμενος.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας εφαρμογής ΓΑΘ θαλασσινού νερού;

 • Σταθερή και υψηλή απόδοση καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου
 • Σχετικά μικρή απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια
 • Συμβάλει σημαντικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
 • Βοηθάει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και αυξάνει την ασφάλεια στην παροχή ενέργειας.
 • Αναπτύσσει την καινοτομία στο χώρο της παροχής ενέργειας.
 • Γίνεται εφικτή η πρόσβαση στην παροχή ενέργειας σε προσιτές τιμές καθώς δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών των ορυκτών καυσίμων.
 • Είναι μια ασφαλής εγκατάσταση διότι λειτουργεί με ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια η οποία αποδίδεται 4-5 φορές πιο αναβαθμισμένη ως θερμική.
 • Δεν υφίσταται καύση, ή αέριες εκπομπές.
 • Δεν χρειάζεται λέβητα , ούτε δεξαμενή πετρελαίου ή άλλου καυσίμου.
 • Το ετήσιο κόστος λειτουργίας είναι μειωμένο κατά 50-70% στη θέρμανση και 20-40% στην ψύξη, λόγο υψηλού συντελεστή απόδοσης έναντι μιας συμβατικής εγκατάστασης.
 • Μια μόνο μονάδα για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης με μικρότερο κόστος συντήρησης.
 • Γρήγορη απόσβεση λόγο οικονομίας καυσίμου.
 • Ο γεωεναλλάκτης είναι υπόγειος και μη επισκέψιμος.
 • Η αντλία θερμότητας απαιτεί ελάχιστο χώρο.
 • Στην ψύξη δεν λειτουργεί όπως τα κοινά κλιματιστικά με τον αέρα του περιβάλλοντος και έτσι δεν αυξάνει την θερμοκρασία των πόλεων το καλοκαίρι (φαινόμενο θερμικής νησίδας).
 • Η αδειοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία των γεωθερμικών συστημάτων έχει απλοποιηθεί σημαντικά.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα μίας εφαρμογής ΓΑΘ θαλασσινού νερού;

 • Σχηματισμός επικαθήσεων.
 • Διάβρωση μεταλλικών επιφανειών.
 • Υψηλό κόστος επένδυσης και μεγαλύτερο κόστος συντήρησης λόγω των επικαθήσεων.
 • Εξειδικευμένη εγκατάσταση.
 • Μεγάλη απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια για την πρόσβαση μηχανολογικού εξοπλισμού και το στρώσιμο του γεωεναλλάκτη.
 • Σχετικά μειωμένη απόδοση στην ψύξη.
 • Περιορισμοί στην φύτευση

Εδώ μπορείτε να δείτε παραδείγματα από άλλα έργα

https://seadrion.fsb.hr/?pilots

https://seadrion.adrioninterreg.eu/library