Συνεργασίες

Η KRITON Energy συνεργάζεται με το Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

medilab