Μελέτες

Ενδεικτικές μελέτες που έχει εκπονήσει η KRITON ENERGY:

  • Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων μεγάλης ισχύος (άνω του 1ΜW) συνολικής ισχύος 50 MW στην Ελλάδα.
  • Ανάπτυξη τεχνο-οικονομικών μοντέλων βιωσιμότητας για την υλοποίηση οκτώ (8) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 132 MW στην Ελλάδα.
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) συγκροτήματος μεζονετών στην Σαρωνίδα Αττικής.
  • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συγκροτήματος μεζονετών στην Σαρωνίδα Αττικής.
  • Μελέτη αύξησης απόδοσης και διόρθωσης σφαλμάτων φωτοβολταϊκών συστημάτων επί αγρού συνολικής ισχύος 5MW.
  • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού Δήμου Σαμοθράκης.
  • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Ήπιων Υποδομών Παραλίας στην Παχιά Άμμο και στους Κήπους Σαμοθράκης.
  • Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας για τους Δήμους Δράμας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης (συμμετοχή του Κων/νου Λυμπερόπουλου στην ερευνητική ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης).
  • Σχεδιασμός και μελέτη ενεργειακής απόδοσης πιλοτικού υβριδικού ηλιοθερμικού  - γεωθερμικού σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση μηχανής Organic Rankine Cycle (συμμετοχή του Κων/νου Λυμπερόπουλου στην ερευνητική ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης).
  • Θερμογραφικός έλεγχος κτηριακών εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών Κομοτηνής, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με χρήση υπέρυθρης θερμοκάμερας.