εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής που διαθέτει η εταιρεία περιλαμβάνει:

  • ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ FLIR E50Περισσότερα για τα πολλαπλά οφέλη της υπέρυθρης θερμογραφίας.
  • HT SOLAR 300N. Έλεγχος και πιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το EN 50160.
  • HT SOLAR I-VΜέτρηση απόδοσης Φωτοβολταϊκών Γεννητριών και Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων.
  • HT MPP300. Λειτουργία του HT Solar 300N για πολλαπλά maximum power point trackers.
  • HT PV CheckPV Check. Έλεγχος ασφαλείας, παραμέτρων και απόδοσης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το IEC 62446
  • KIMO TM 200U. Μέτρηση συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, αδιαφανών επιφανειών, κ.α.
  • KIMO LX 100. Ψηφιακό φωτόμετρο
  • KIMO TK 102S. Ψηφιακό θερμόμετρο
  • KIMO HD 100S. Ψηφιακό υγρασιοθερμόμετρο
  • Bacharach PCA3-325. Φορητός ηλεκτρονικός αναλυτικής καυσαερίων