προφίλ εταιρίας

Προφίλ Εταιρίας

 

Η KRITON ENERGY είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη από Διπλωματούχους Μηχανικούς που συνδυάζουν νέες ιδέες και υψηλή εμπειρία. Διακρίνεται από υψηλή τεχνογνωσία και ειδίκευση σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εφαρμογής τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακού Σχεδιασμού.

Η KRITON ENERGY διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και προσεγγίζοντας κάθε έργο ξεχωριστά με επιστημονικό και καινοτομικό τρόπο, έχει μέχρι σήμερα, σχεδιάσει, μελετήσει και υλοποιήσει ενεργειακά έργα υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και εξοπλισμού.

 

 

|κατεβάστε την εταιρική παρουσίαση εταιρική παρουσίαση|