Υπηρεσίες

ΑρχικήΥπηρεσίεςΕνεργειακή αναβάθμιση

Ενεργειακή αναβάθμιση

Ο κτιριακός τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρώπη με ποσοστό που ξεπερνά το 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη αποτελεί περίπου το 75% της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Στην KRITON Energy έχουμε την τεχνογνωσία, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία για την μελέτη και κατασκευή έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων είτε αυτές αφορούν κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρου ή λοιπών χρήσεων κτίρια.

Το προσωπικό της KRITON Energy αποτελείται από έμπειρους διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, ενώ το άμεσο δίκτυο συνεργατών συμβάλλει στην ολιστική προσέγγιση κάθε έργου ενεργειακής αναβάθμισης. Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά την εφαρμογή μέτρων και παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα. Αντιμετωπίζουμε κάθε έργο ξεχωριστά και προχωρούμε σε εκπόνηση μελετών πριν την οποιαδήποτε εφαρμογή παρεμβάσεων τεκμηριώνοντας και ποσοτικοποιώντας τα οφέλη της πρότασης παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργεια και λειτουργικού κόστους. Μοντελοποιούμε κάθε κτιριακή εγκατάσταση με σύγχρονα τρισδιάστατα εργαλεία (BIM), παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων με σκοπό την εξασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Υλοποίηση προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με απόλυτη συνέπεια και υψηλή ποιότητα από την αίτηση μέχρι και την κατασκευή.

Αντλίες θερμότητας

Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης μέσω προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών θερμότητας.

Αυτοματισμοί

Εφαρμογή έξυπνων τεχνικών λύσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ενσωματώνοντας λύσεις αυτοματισμού.

Ενεργειακός έλεγχος και συμβουλευτική

Έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενεργειακή (δυναμική) προσομοίωση λειτουργίας.