Υπηρεσίες

ΑρχικήΥπηρεσίεςΤεχνικές μελέτες – αδειοδοτήσεις

Τεχνικές μελέτες – αδειοδοτήσεις

Η KRITON Energy παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το σύνολο των τεχνικών μελετών και αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ).

Παρέχουμε υψηλής τεχνογνωσίας υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για κτίρια κατοικιών, επαγγελματικά κτίρια, βιομηχανικά κτίρια και κτίρια λοιπών χρήσεων, ενώ μέσω του δικτύου άμεσων συνεργατών προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών δόμησης για ανέγερση κτιρίων. Για την εκπόνηση των μελετών χρησιμοποιούμε σύγχρονα – ενημερωμένα λογισμικά ακολουθώντας τα ισχύοντα εθνικά/ευρωπαϊκά/διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.

Μελέτη/επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

  • Ύδρευση – αποχέτευση
  • Ισχυρά – ασθενή ρεύματα
  • Κλιματισμός – θέρμανση
  • Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου
  • Μηχανικός αερισμός
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ)
  • Ενεργητική πυροπροστασία

Στο αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία, σταθμοί αυτοκινήτων, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την κατασκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Πυροπροστασία

Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φυσικό αέριο

Μελέτη εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα αερίου σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης από επιθεωρητές Γ’ τάξης (κτίρια, θέρμανση, κλιματισμό).