αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας είναι υψηλής απόδοσης συσκευές θέρμανσης και ψύξης, οι οποίες βασίζονται στο φαινόμενο μεταφοράς της θερμότητας από ένα θερμότερο σε ένα ψυχρότερο μέσο. Η διαφορά με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης είναι η πηγή της ενέργειας. Στο σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, η ενέργεια προέρχεται από την καύση του πετρελαίου ή φυσικού αερίου αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας η πηγή της ενέργειας είναι το ίδιο το περιβάλλον (θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα ή θερμοκρασία του εδάφους ή θερμοκρασία υπόγειων νερών).

Υπάρχουν τρεις τύποι αντλιών θερμότητας ανάλογα με την ενέργεια που χρησιμοποιούν, δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε είδους κατοικία, να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον για την θέρμανσή της.

  • Αντλίες θερμότητας αέρος – νερού (πηγή ενέργειας ο αέρας)
  • Αντλίες θερμότητας εδάφους – νερού (πηγή ενέργειας το έδαφος)
  • Αντλίες θερμότητας νερού – νερού (πηγή ενέργειας το νερό)

Ο κύκλος λειτουργίας των αντλιών θερμότητας είναι πλήρως αναστρέψιμος, έτσι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη. Επιπλέον μπορούν συνδυαστούν με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως για παράδειγμα τα ηλιοθερμικά συστήματα για υποστήριξη θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με μελέτη και έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι αντλίες θερμότητας προσφέρουν οικονομία: 33% από τα pellets, 44% από το κλειστό ενεργειακό τζάκι, 38-45% από το φυσικό αέριο, 61% από το πετρέλαιο και 71% από τους ηλεκτρολέβητες.

Η KRITON ENERGY αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την αδειοδότηση, την μελέτη, την επίβλεψη, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με αντλία θερμότητας.