φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν πλέον μια διαδεδομένη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η τεχνολογία γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη την περίοδο 2010 με 2013, κυρίως λόγω των υψηλών εγγυημένων τιμών (feed-in-tariff) που προέβλεπε ο νόμος 3851/2010. Η εκ των υστέρων περικοπή της εγγυημένης τιμής από την Ελληνική Κυβέρνηση κλόνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, τα φωτοβολταϊκά αποτελούν την προοπτική ανάπτυξης του τομέα της ενέργειας, μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω συστημάτων ιδιοκατανάλωσης, είτε μέσω συστημάτων αυτοπαραγωγής (net-metering).

Η KRITON ENERGY αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την αδειοδότηση, την μελέτη, την επίβλεψη, την εγκατάσταση και την συντήρηση φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων, φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής (net metering) και φωτοβολταϊκών ιδιοκατανάλωσης (αυτόνομα).