πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) ή ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) , στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η έκδοση για πιστοποητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται σε όλα τα κτίρια βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα:

- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

- Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

- Από 09.01.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και επαγγελματική στέγη.

- Η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική κατά την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει ισχύ δέκα έτη. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κτηρίου που ανακαινίζεται ριζικά πριν περάσουν τα δέκα έτη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Απευθυνθείτε στην KRITON ENERGY για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας, του διαμερίσματος ή της επαγγελματικής σας στέγης.

Στην KRITON ENERGY δεν αντιμετωπίζουμε την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ως μία διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων, αλλά στοχεύουμε στην λεπτομερή και πραγματική αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του κτηρίου, ώστε να εντοπιστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Για αυτό το σκοπό επενδύουμε στον μετρητικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής τον οποίο χρησιμοποιούμε για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Η KRITON ENERGY χρησιμοποιεί για την εκπόνηση των ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης το ειδικό λογισμικό της εταιρείας Ti-Soft, EpaCAD Pro.