Υπηρεσίες

ΑρχικήΥπηρεσίεςΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στην προσπάθεια μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πρόκειται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην KRITON Energy πιστεύουμε στην ανάγκη προώθησης των ΑΠΕ με στόχο τη μέγιστη διείσδυση τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην παραγωγή θερμικής ενέργειας. Έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, αδειοδότησης και κατασκευής (turn key solutions) για εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν σήμερα την πιο διαδεδομένη τεχνολογία ΑΠΕ και βρίσκουν εφαρμογή σε επενδυτικά φωτοβολταϊκά πάρκα σε αγρούς ή στέγες για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και σε συστήματα ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην KRITON Energy αναλαμβάνουμε την κατασκευή κάθε είδους φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδιώτες, αγρότες ή επαγγελματίες, παρέχοντας τεχνικές λύσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε έργου. Μελετάμε την τεχνο-οικονομική απόδοση κάθε έργου ξεχωριστά, ενημερώνοντας τον πελάτη για τα οφέλη/κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φ/β συστήματος, ενώ διαθέτουμε τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συντήρησης μέσω του σύγχρονου, εξειδικευμένου μετρητικού εξοπλισμού που διαθέτουμε.

Στην KRITON Energy αντιλαμβανόμαστε ως πρόκληση την δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχουμε επενδύσει την απόκτηση τεχνογνωσίας για την μελέτη και κατασκευή συστημάτων ΑΠΕ όπως η αξιοποίηση της θερμικής ηλιακής ενέργειας και της γεωθερμίας. Προσφέρουμε υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής ηλιοθερμικών συστημάτων για θέρμανση, κλιματισμό αλλά και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρουμε υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής συστημάτων αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας είτε αυτά αφορούν αβαθή γεωθερμία (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) είτε αφορούν γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας. Με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, στην KRITON Energy αναζητούμε διαρκώς νέες τεχνικές λύσεις για την αξιοποίηση όλων των ΑΠΕ όπως βιοαέριο, βιομάζα, μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά έργα, συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ).

Φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης

Ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), Συστήματα με αποθήκευση (zero feed-in), Αυτόνομα συστήματα.

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ

Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, εφαρμογές συστημάτων ΑΠΕ για ειδικές περιπτώσεις.